Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM získá do státní pokladny přes pět milionů korun

19.12.2003
ÚZSVM získá do státní pokladny přes pět milionů korun

Nového vlastníka pro obytný dům na Masarykově náměstí v Hradci Králové našel odbor Odloučené pracoviště Hradec Králové patřící pod Územní pracoviště Hradec Králové Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Objekt připadl do vlastnictví České republiky jako odúmrť usnesením Okresního soudu v Hradci Králové v dubnu roku 2003.Vzhledem ke špatnému technickému stavu domu bylo ihned provedeno jeho zabezpečení, zejména nejnutnější údržba a opatření k zajištění statiky. Poté, co ÚZSVM na základě platných právních předpisů nabídl nemovitost organizačním složkám státu, vyhlásil na prodej domu výběrového řízení. Minimální kupní cena byla stanovena na více než 5 milionů korun, a to s ohledem na skutečnost, že se jedná o stavbu na lukrativním místě v centru města.Jediný zájemce, který se ve výběrovém řízení přihlásil, splnil všechny zákonem stanovené podmínky, a proto komise jeho nabídku vyhodnotila jako vhodnou k uzavření kupní smlouvy. Zájemce byl dostatečně seznámen s technickým stavem domu a v listopadu 2003 podepsal kupní smlouvu.