Středa, 23. října 2019

ÚZSVM získal tři miliony do státní pokladny

02.12.2003
ÚZSVM získal tři miliony do státní pokladny

V uplynulých dnech vyřešil odbor Odloučené pracoviště Bruntál patřící pod Územní pracoviště Ostrava Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dědictví po jednom ze zemřelých občanů okresu Bruntál, který neměl žádné zákonné dědice.V dědickém řízení sice byla předložena závěť, v níž byla ustanovena univerzální dědičkou přítelkyně zemřelého, avšak soud ji určil za neplatnou. Důvodem bylo její nesplnění přísných formálních podmínek určených právním řádem. Podle občanského zákoníku proto dědictví připadlo jako odúmrť státu, konkrétně ÚZSVM, kterému přísluší s tímto majetkem hospodařit. Do státní pokladny tak přibude více než 3 miliony korun.K nejcennějším věcem z odúmrtě patří například starožitný nábytek, porcelán, zbraně, fotografie, knihy, ale také pozemkové parcely nebo lesní pozemek.