Pondělí, 17. února 2020

Chlumeček prodali až naposedmé

Původní cena usedlosti, která skrývá tvrz, byla 12 milionů korun. Areál se prodal za 632 tisíc
Až v sedmém kole výběrového řízení se státu podařilo prodat zemědělskou usedlost Chlumeček u Křemže na Českokrumlovsku. Cena památky, která ve sklepích skrývá pozůstatky někdejší tvrze, klesla z asi 12 milionů na 632 tisíc korun.
O usedlost zapsanou na seznamu kulturních památek České republiky neměla zájem obec ani ministerstvo kultury, proto Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nemovitosti nabízel k prodeji. Po mnohaletém úsilí se nakonec podařilo majetek prodat a to bez dalších podmínek. Kupec tak může památku prodat dál. Při obnově musí ale respektovat podmínky památkářů. Pozemky musel stát prodat zvlášť, o celek neměl nikdo zájem.
Prodej ztěžovala skutečnost, že nemovitosti jsou rozsáhlé, ve velmi špatném stavu, ale zároveň památkově chráněné a nacházejí se v Chráněné krajinné oblasti Blanský les, upřesnil ředitel budějovického pracoviště ÚZSVM Zdeněk Prokopec.
Tvrz se nacházela v místě dnešní jednopatrové obytné budovy z 18. století a přilehlého hospodářského dvora. Sklepy pod budovou jsou jediným jejím pozůstatkem.

FAKTA
Historie tvrze
První zmínka je z roku 1440 - patřila vladykům z Křemže. Roku 1447 ji zabral Oldřich II. z Rožmberka, který ji roku 1451 prodal vladykům z Chlumu. Hospodářský dvůr, stojící na místě bývalé tvrze, byl naposledy využíván k zemědělským účelům.