Pátek, 21. února 2020

Kraj dostal pozemky

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Břeclav, bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji 21 pozemků v celkové účetní hodnotě více než 5 miliónů.
 Pozemky se nacházejí na Břeclavsku a jsou součástí těles silnic ve vlastnictví kraje.