Pondělí, 17. února 2020

Majetek pro skauty

Pět budov v katastru obce Pístov na Tachovsku získala bezúplatně od státu skautská organizace Junák prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Tachov.

Objekty slouží pro víkendovou činnost, letní tábory a vzdělávací akce.
Převod majetku, jehož účetní hodnota je 180 tisíc, je podmíněn tím, že nabyvatel po dobu 20 let nepřevede majetek třetí osobě. Budovy, které se nacházejí v uzavřeném areálu, byly v zákonné výpůjčce Junáka, který budovy využívá pro výchovně-vzdělávací činnost dětí a mládeže.