Čtvrtek, 23. ledna 2020

Stručně z obcí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převedl bezúplatně Ústeckému kraji nemovitosti v katastrálním území Petrohradu.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převedl bezúplatně Ústeckému kraji nemovitosti v katastrálním území Petrohradu. Jedná se o 3 pozemky o celkové výměře 2218 m2 v areálu psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace Ústeckého kraje. Tyto pozemky slouží jako ochranné pásmo samostatné čističky odpadních vod, jsou na nich vybudována česla pro vstupní kanalizaci do čističky a revizní šachta pro odpadní vodu. Ústecký kraj pozemky v areálu psychiatrické léčebny dosud užíval na základě výpůjčky.