Úterý, 19. listopadu 2019

Lihoviny za půl milionu korun propadly státu

07.12.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), předal Generálnímu ředitelství cel téměř 5 tisíc litrů lihovin v hodnotě více než půl milionu korun. Lihoviny propadly státu z důvodu porušení zákona o spotřebních daních.
ÚZSVM předal celníkům také 670 kusů krabiček cigaret a 260 gramů tabáku v celkové hodnotě více než 43 tisíc korun a 205 litrů nafty za téměř 7 tisíc korun. Ve všech případech se jednalo o výrobky, které propadly státu z důvodu porušení zákona o spotřebních daních, neboť nebyl prokázán jejich původ. Celní úřady jsou příslušné nakládat s těmito výrobky podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.


Hospodaření s majetkem, který v souvislosti s porušením celně právních předpisů anebo na základě těchto předpisů připadl státu, s propadlými nebo zabavenými výrobky, které jsou předmětem spotřební daně, a dále s dopravními prostředky, které propadly nebo byly zabrány v souvislosti s porušením právních předpisů upravujících správu spotřebních daní, přísluší celním orgánům.