Pondělí, 14. října 2019

Miliony z prodeje dědictví míří do státní pokladny

27.12.2011
Miliony z prodeje dědictví míří do státní pokladny
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal ve 3. kole výběrového řízení nemovitosti za více než 2 miliony korun.
Předmětem prodeje byl rodinný dům, zastavěná plocha a zahrada o celkové výměře 271 m2 v Chomutově. Dům je podsklepen, má dvě nadzemní podlaží i částečně využitelné podkroví. V každém nadzemním podlaží se nachází jeden byt, v podkroví jsou dvě obytné místnosti a půda.

ÚZSVM získal zmíněné nemovitosti na základě usnesení Okresního soudu v Chomutově jako tzv. odúmrť.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.