Středa, 23. října 2019

Obce získaly do výpůjčky pozemky

11.12.2011
Obce získaly do výpůjčky pozemky
ÚZSVM, Územní pracoviště Hradec Králové, uzavřel 2 smlouvy o výpůjčce nemovitostí s obcemi Habřina a Praskačka na Královehradecku. Jedná se o plochy tvořící veřejnou zeleň a hřiště, které obce využívají pro sportovní aktivity svých občanů.
ÚZSVM umožňuje obcím v odůvodněných případech a v souladu se zákonem bezplatně užívat pozemky pro účely sportovní a tělovýchovné, ochrany přírody a péče o životní prostředí nebo práce s dětmi a mládeží. Obce zároveň zajišťují údržbu zeleně, tj. sekání trávy a péči o vzrostlé stromy, které by jinak zatěžovaly státní rozpočet.

Při splnění zákonných podmínek bude zájmem ÚZSVM uvedené nemovitosti v budoucnu převést do vlastnictví obcí.