Pondělí, 21. října 2019

Památkově chráněný Chlumeček má nového vlastníka

13.12.2011
Památkově chráněný Chlumeček má nového vlastníka
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), odvedl do státního rozpočtu téměř 632 tisíc korun z prodeje stavby Chlumeček a pozemku v katastrálním území Křemže. Jedná se o bývalou tvrz, která byla zapsána do seznamu kulturních památek České republiky.
Stát nemovitosti získal jako tzv. odúmrť ještě v období činnosti okresního úřadu, po jehož zániku přešel majetek do příslušnosti hospodaření ÚZSVM.

O nemovitosti neměla zájem obec ani Ministerstvo kultury ČR, a proto byly nemovitosti nabízeny k prodeji ve výběrovém řízení. Po mnohaletém úsilí se podařilo majetek prodat v 7. kole výběrového řízení. Prodej ztěžovala skutečnost, že nemovitosti jsou rozsáhlé, ve velmi špatném stavebně technickém stavu, nacházejí se v chráněné krajinné oblasti Blanský les a jsou památkově chráněné.