Pondělí, 14. října 2019

Rodinný dům v Humpolci prodán ve výběrovém řízení

28.12.2011
Rodinný dům v Humpolci prodán ve výběrovém řízení
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), za 1,6 milionu korun prodal ve výběrovém řízení rodinný dům v obci a katastrálním území Humpolec.
Rodinný dům má obytnou část, ke které patří zahrádka a zděný dřevník. Dům se nachází v zastavěném území města, v lokalitě rodinných domů. ÚZSVM získal objekt z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.

Informace o veškerém nemovitém majetku, který ÚZSVM nabízí ve výběrových řízeních, mohou zájemci nalézt také na webových stránkách ÚZSVM, v odkazu www.uzsvm.cz/majetek.php, kde lze vybírat podle regionu, ceny či druhu nemovitosti.