Středa, 23. října 2019

ÚZSVM dohledal obci historický majetek

21.12.2011
ÚZSVM dohledal obci historický majetek
Přestože zákon o majetku obcí nabyl účinnosti již v roce 1991, některé obce dosud nemají dohledán svůj historický majetek. ÚZSVM pomáhá obcím při vyhledávání tohoto majetku.
Například v malé obci Jihočeského kraje dohledal odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice) při lustraci pozemků v katastrálním území Újezdec u Tvrzic historický majetek obce.

Jedná se o 11 pozemků, ke kterým má obec vlastnické právo již od roku 1860. Všechny pozemky byly na základě souhlasného prohlášení mezi ÚZSVM a obcí přepsány v katastru nemovitostí na list vlastnictví obce.

Zákon č. 172/1991, o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, je znám jako tzv. zákon o majetku obcí.