Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM předal ŘSD pozemky pod silnicí

06.12.2011
ÚZSVM předal ŘSD pozemky pod silnicí
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Ředitelství silnic a dálnic ČR celkem 20 pozemků v účetní hodnotě 2,8 milionu korun.
Předané pozemky o celkové rozloze 44.593 m˛ jsou zastavěny komunikací I. třídy, jejichž správcem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. ÚZSVM tímto bezúplatným převodem umožnil sjednocení vlastnických vztahů k pozemkům a komunikacím