Úterý, 19. listopadu 2019

ÚZSVM převádí pozemky vodohospodářským organizacím

22.12.2011
ÚZSVM převádí pozemky vodohospodářským organizacím
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), letos bezúplatně převedl celkem 40 pozemků pod koryty vodních toků. Celková výměra převedených pozemků je 33.283 m2 a jejich účetní hodnota přesahuje 237 tisíc korun.
Pozemky byly převedeny vodohospodářským organizacím, které vykonávají správu vodních toků. Jednalo se o Povodí Vltavy, Lesy ČR a Zemědělskou vodohospodářskou správu.