Pondělí, 21. října 2019

Zvěřina z trestné činnosti propadla státu

05.12.2011
Zvěřina z trestné činnosti propadla státu
Zaměstnanci ÚZSVM odboru Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), zajistili likvidaci 70 kg masa zvěřinového původu, které stát získal jako propadnutý majetek.
ÚZSVM převzal balíčky zmraženého masa na základě pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově. Jednalo se o majetek z trestné činnosti, kdy pachatel nelegálně zastřelil koloucha jelena evropského, srnu a 2 zajíce. Tyto vyvrhl, hlavy a kůže včetně vnitřností zahrabal, maso naporcoval a ponechal si pro svou vlastní potřebu. Tímto neoprávněně přechovával ulovenou zvěř, čímž se dopustil pytláctví. Pachatel byl odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody a k propadnutí věcí. ÚZSVM následně zajistil odvoz a likvidaci masa v kafilérii.