Pátek, 6. prosince 2019

Plzeňský kraj získal od ÚZSVM pozemky v hodnotě 9 milionů korun

11.12.2012
Klatovy - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl ve 2. pololetí roku 2012 Plzeňskému kraji 52 pozemků v účetní hodnotě přesahující 9 milionů korun.
Jednalo se o pozemky o celkové rozloze 260.092 m² pod silnicemi II. a III. třídy v katastrálním území Klatovy, Nýrsko, Blata, Hodousice, Chudenín, Filipova Huť, Kaliště u Červeného Poříčí, Vřeskovice, Mlýnské Struhadlo, Mokrosuky, Zářečí u Horažďovic, Pačejov, Dubová Lhota, Dubová Lhota u Klatov a Janovice nad Úhlavou.
 
ÚZSVM převedl nemovitosti podle zákona o pozemních komunikacích. Převodem došlo ke sjednocení vlastnických vztahů. Plzeňský kraj má nyní lepší možnost výkonu při správě svého majetku.
  
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace