Středa, 13. listopadu 2019

Na jablonecké faře skončila rekonstrukce

04.12.2012
Jablonec nad Nisou (libereckenovinky.cz) - V Jablonci nad Nisou skončila rekonstrukce bývalé fary. Opravy vyšly na 24 milionů korun.
​Slavnostně byla otevřena budova bývalé fary a bude sloužit obyvatelům města i turistům. V přízemí vznikne turistické informační centrum, v prvním patře Městská galerie MY a v podkroví Památník Jany a Josefa V. Scheybalových.
 
Faru od druhé poloviny 60. let minulého století obývali manželé Scheybalovi, kteří patřili k nejvýznamnějším osobnostem města. Svůj život zasvětili národopisu, památkové péči, regionální historii, vědeckým a uměleckým oborům. Zanechali po sobě mimořádně cenný soubor sbírkových předmětů a archiválií se vztahem k městu i Jablonecku.
 
Jejich hlavním přáním bylo, aby tyto sbírky sloužily v Jablonci veřejnému zájmu. Jelikož po smrti Jany Scheybalové nebyl dědic, ani závěť, připadl veškerý majetek manželů státu a spravoval jej Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v České Lípě. V roce 2008 začali jablonečtí radní o památce jednat.
 
Původně zastupitelé schválili záměr faru od státu odkoupit a zřídit zde muzeum manželů Scheybalových. Po dlouhém jednání se však podařilo budovu ze státního majetku bezúplatně převést na město. Vznikl projekt Transformace fary č. p. 1 v Jablonci nad Nisou na Dům Jany a Josefa V. Scheybalových.
 
Autorem projektu rekonstrukce památkově chráněné fary je pražský architekt Libor Sommer, jehož architektonická kancelář je zaměřena převážně na obnovu, rekonstrukce a restaurování historických objektů a kulturních památek a historických částí měst Na začátku října převzal ocenění Stavba roku 2012 a cenu veřejnosti za rekonstrukci františkánského kláštera ze 17. století v Hostinném na Trutnovsku.