Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM zajistil likvidaci textilních padělků a nelegálních kopií CD a DVD

11.12.2013
Domažlice, 16. 12. 2013 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), zajistil likvidaci propadnutých nebo zabraných věcí, které připadly státu na základě trestního řízení.
Jednalo se celkem o 20.190 kusů CD, 18.082 kusů DVD, 20.000 plastových obalů, 1.199 bookletů a 651 kusů padělaných textilních výrobků, kabelek a opasků. Předměty byly zlikvidovány v drtičce odpadů. Získaná drť se následně používá jako alternativní palivo.
 
Dále zaměstnanci ÚZSVM převedli Ministerstvu vnitra ČR 405 předmětů, které sloužily k nedovolené výrobě a držení omamných a psychotropních látek. Nacházely se mezi nimi také digitální váhy, ventilátory, plastové lžičky a injekční stříkačky.
 
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
 
                                                                                      v z.  Mgr. Robert Hurt
                                                                                   vedoucí sam. odd. Komunikace