Čtvrtek, 20. února 2020

Dva a půl hektaru polí z dědictví na Českolipsku má nového majitele

20.12.2013
Dva a půl hektaru polí z dědictví na Českolipsku má nového majitele
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získali prodejem zemědělských pozemků 431 tisíc korun do státního rozpočtu.
Předmětem prodeje byly tři pozemky o celkové výměře 26.495 m2 nacházející se v katastrálním území Luka. Parcely leží mimo zastavěné území obce Luka a jsou součástí velkého zemědělsky obhospodařovaného celku. Přes pozemky prochází vrchní elektrické vedení, což však nebrání zemědělskému obhospodařování.
 
Nemovitosti, které se podařilo prodat již v prvním kole výběrového řízení, získal ÚZSVM do svého vlastnictví na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.