Úterý, 26. května 2020

Menší panelákový byt v Ústí nad Labem se prodal za 191 tisíc

02.12.2013
Menší panelákový byt v Ústí nad Labem se prodal za 191 tisíc
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Ústí nad Labem, získali prodejem panelového bytu do státního rozpočtu částku 191 tisíc korun.
Předmětem výběrového řízení na prodej nemovitostí byla bytová jednotka a spoluvlastnický podíl na společných částech domu a příslušné zastavěné parcele. Byt o velikosti 1+1 a celkové výměře 34 m2 je situován v 6. nadzemním podlaží obytného domu v sídlištní zástavbě v místní části Ústí nad Labem-Neštěmice. Skládá se z předsíně, kuchyně, jednoho pokoje, koupelny a WC. Okna jsou původní, stejně tak i bytové jádro, kuchyňská linka je v havarijním stavu.
 
Nemovitosti získal stát na základě usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem jako tzv. „odúmrť“ a podařilo se je prodat již v prvním kole výběrového řízení.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.