Čtvrtek, 20. února 2020

Nemovitosti na Břeclavsku prodány ve výběrovém řízení

30.12.2013
Nemovitosti na Břeclavsku prodány ve výběrovém řízení
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), prodal ve výběrovém řízení nemovitosti za 289 tisíc korun.
Předmětem prodeje byl přízemní nepodsklepený rodinný dům s vedlejšími stavbami a zahradou v katastrálním území Přítluky. Svého kupce našly nemovitosti ve čtvrtém kole veřejného výběrového řízení.
 
ÚZSVM získal majetek z rozhodnutí okresního soudu jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.
 
Informace o veškerém nemovitém majetku, který ÚZSVM nabízí ve výběrových řízeních, mohou zájemci nalézt také na webových stránkách ÚZSVM, v odkazu www.uzsvm.cz/majetek/prodej-nemoviteho-majetku, kde lze vybírat podle regionu, ceny či druhu nemovitosti.