Pondělí, 24. února 2020

Prodej domu a rekreační chaty na Mladoboleslavsku vynesl téměř 5 milionů

23.12.2013
Prodej domu a rekreační chaty na Mladoboleslavsku vynesl téměř 5 milionů
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal za více než 4,8 milionu korun nemovitosti v katastrálním území Mladá Boleslav a Bechov.
Jednalo se o patrovou a nepodsklepenou budovu v historické části města Mladá Boleslav. V katastru nemovitostí je vedena jako objekt pro bydlení, fakticky však slouží jako víceúčelová budova pro obchod a služby. V 1.NP jsou umístěny prodejny s příslušenstvím, ve 2.NP kanceláře.
 
Společné prostory tvoří vstupní chodby, schodiště, průjezd budovou, společná sociální zařízení a parkoviště ve dvoře. Ve dvoře je též k budově přistavena vedlejší stavba skladu s garáží s pultovou  střechou. Parcela zastavěná stavbou budovy, vedlejší stavbou, nádvořím a pozemek zahrady tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou rovinaté, nepravidelného tvaru a napojené na veškeré inženýrské sítě. Příslušenství tvoří ohradní zeď a zpevněná plocha ve dvoře.
 
Další prodanou nemovitostí byl rekreační domek stojící v obci Bechov. Budova má dvě podlaží, z toho jedno je suterénní. Je postavena z cihel a tvárnic s vápennou štukovou fasádou, střešní krytinu tvoří pozinkované plechy. V suterénu je nedokončená koupelna se společným WC, sklad, chodba se schodištěm a garáž. V 1.NP jsou dvě obytné místnosti, kuchyň a chodba.
 
ÚZSVM získal obě nemovitosti z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť. Výnos z prodeje majetku následně odvedl  do státního rozpočtu.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.