Pondělí, 24. února 2020

Rozsáhlou sbírku muzea obohatí ÚZSVM dalšími platidly

03.12.2013
Rozsáhlou sbírku muzea obohatí ÚZSVM dalšími platidly
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), předal Moravskému zemskému muzeu v Brně neplatné československé bankovky a mince.

Jednalo se celkem o 140 ks neplatných československých bankovek a mincí z let 1960 – 1987, emitovaných Státní bankou československou.

Převod se uskutečnil v souladu s doporučením Ministerstva kultury, odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. Vzhledem k tomu, že Moravské zemské muzeum je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury, byla neplatná platidla předána muzeu bezúplatně.
 
Všechna předaná platidla obohatí sbírky numismatického oddělení Moravského zemského muzea. Tato druhá největší a druhá nejstarší muzejní instituce v České republice, byla založena již v roce 1817 císařským dekretem Františka I. Nyní Moravské zemské muzeum  uchovává ve svých sbírkách přes 6 milionů předmětů.
 
ÚZSVM získal bankovky i mince v souladu s usnesením Okresního soudu v Břeclavi jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.