Čtvrtek, 20. února 2020

Středočeský kraj získal bezúplatně pozemky na Berounsku

11.12.2013
Středočeský kraj získal bezúplatně pozemky na Berounsku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Beroun (Územní pracoviště Střední Čechy), pokračoval i ve II. pololetí letošního roku v bezúplatných převodech pozemků pod komunikacemi do vlastnictví Středočeského kraje.

Na Berounsku získal Středočeský kraj 42 pozemků ve dvanácti katastrálních územích pod stavbami silnic II. a III. třídy, které jsou v jeho vlastnictví. Celková výměra převedených pozemků je 113.989 m².

Ke sjednocení vlastnictví stavby a pozemku dochází na základě ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.