Pondělí, 24. února 2020

ÚZSVM pomohl převodem luk uchovat zdroj potravy pro ohrožené motýly

19.12.2013
ÚZSVM pomohl převodem luk uchovat zdroj potravy pro ohrožené motýly
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), předal bezúplatně Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky dva pozemky v katastrálním území Javoříčko, na nichž se vyskytují rostliny zajišťující potravu pro vzácné motýly žijící v blízké Národní přírodní rezervaci Špraněk.
Celková výměra převedených pozemků činí 6.689 m2 a jejich účetní hodnota přesahuje 33 tisíc korun. Na parcelách se nalézají porosty pcháčových luk, které jsou nezbytným potravním biotopem pro motýly z Národní přírodní rezervace Špraněk. Vzhledem k převážně lesnímu charakteru tohoto chráněného území zde chybí potravní základna v podobě nektaru pro motýlí dospělce. Nezbytností proto bylo zamezit jednorázové seči zmíněných pozemků, a zachovat tak těmto málo početným a ohroženým druhům motýlů dostupné zdroje potravy.