Pondělí, 24. února 2020

ÚZSVM předal pozemky Jihomoravskému kraji

05.12.2013
ÚZSVM předal pozemky Jihomoravskému kraji
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji pozemky v katastrálním území Podivín, Klentnice a Rakvice, které jsou součástí silnic ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Celková hodnota převedeného majetku je 353 tisíc korun.
ÚZSVM převedením pozemků Jihomoravskému kraji umožnil sjednocení vlastnického práva k silnicím a pozemkům.