Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM předal zkušenosti s nakládáním se státním majetkem lotyšské delegaci

03.12.2013
ÚZSVM předal zkušenosti s nakládáním se státním majetkem lotyšské delegaci
Zkušenosti ÚZSVM při hospodaření se státním majetkem a sofistikované informační systémy pro jeho evidenci a správu byly hlavními body programu návštěvy zástupců lotyšské státní akciové společnosti pro správu nemovitostí státu Valsts nekustamie īpašumi (VNI) na ústředí ÚZSVM.
Velký zájem zahraničních hostů vzbudil nedávno dokončený projekt ÚZSVM pojmenovaný Centrální registr administrativních budov (CRAB), jenž pomáhá účelnějšímu hospodaření se státními kancelářskými budovami.   
 
Při dvoudenním pobytu v Praze se členové lotyšské delegace vedené předsedkyní představenstva VNI Baibou Strautmaneovou seznámili s postavením a úkoly ÚZSVM v právním prostředí ČR. Představitelé ÚZSVM jim poskytli přehled o informačních systémech a IT architektuře používané ÚZSVM, včetně Informačního systému majetku státu, které ÚZSVM umožňují efektivní správu svého nemovitého majetku. Pozornost zahraničních návštěvníků vyvolal především v loňském roce dokončený projekt aktuálního celostátního přehledu o administrativních objektech ve vlastnictví státu CRAB. Součástí prezentace bylo představení CRAB v reálném provozu, jeho možností a jednotlivých funkcí, včetně reportů.