Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM prodal spoluvlastnický podíl na mlýně

27.12.2013
ÚZSVM prodal spoluvlastnický podíl na mlýně
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal za 371 tisíc korun další spoluvlastnický podíl na nemovitostech v Měšeticích na Benešovsku.
Jednalo se o podíl na původním mlýnu a souvisejících zastavěných pozemcích, který stát nabyl na základě rozsudku soudu v trestním řízení v roce 1984 a na ÚZSVM byl převeden po bývalém okresním úřadu.  
Nemovitosti nebyly v posledních letech užívány, čemuž odpovídal technický stav nemovitosti, zejména ve vnitřních prostorech. Po dlouholetých sporech a jednání nakonec ÚZSVM prodal podíl nemovitostí vydražiteli druhého spoluvlastnického podílu.