Pondělí, 24. února 2020

ÚZSVM vydal římskokatolické farnosti ve Fulneku pozemky u kostela

18.12.2013
ÚZSVM vydal římskokatolické farnosti ve Fulneku pozemky u kostela
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), vydal římskokatolické farnosti Fulnek dva menší nezemědělské pozemky v k. ú. Jerlochovice.
Celková výměra pozemků činí 130 m2 a jejich účetní hodnota přesahuje 13 tisíc korun. Parcely se nachází na území města Fulnek v místní části Jerlochovice a funkčně navazují na areál místního hřbitova a kostela ve vlastnictví zdejší římskokatolické farnosti.
 
K vydání nemovitostí došlo na základě výzvy dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, v platném znění.