Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM zajistil likvidaci textilních padělků a nelegálních kopií CD a DVD

16.12.2013
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), zajistil likvidaci propadnutých nebo zabraných věcí, které připadly státu na základě trestního řízení. Jednalo se celkem o 20.190 kusů CD, 18.082 kusů DVD, 20.000 plastových obalů, 1.199 bookletů a 651 kusů padělaných textilních výrobků, kabelek a opasků. Předměty byly zlikvidovány v drtičce odpadů. Získaná drť se následně používá jako alternativní palivo.
​Dále zaměstnanci ÚZSVM převedli Ministerstvu vnitra ČR 405 předmětů, které sloužily k nedovolené výrobě a držení omamných a psychotropních látek. Nacházely se mezi nimi také digitální váhy, ventilátory, plastové lžičky a injekční stříkačky.