Pondělí, 24. února 2020

ÚZSVM zlikvidoval audiovizuální nosiče s dětskou pornografií

04.12.2013
ÚZSVM zlikvidoval audiovizuální nosiče s dětskou pornografií
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), zajistil zničení 30 kusů fotografií a šesti kusů CD a DVD s dětskou pornografií, které mu připadly na základě rozsudku Okresního soudu v Prostějově.
Uvedené předměty obsahovaly pornografické fotografie a nahrávky se zobrazením dětí, jež si jejich majitel stahoval z internetu. Svým jednáním se dopustil trestného činu, za který byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 15 měsíců s podmíněným odkladem na dobu 30 měsíců.
 
CD i DVD nosiče byly spolu s fotografiemi nevratně znehodnoceny a následně byla provedena jejich likvidace.