Čtvrtek, 20. února 2020

Želetice získaly bezúplatně pozemky v bývalém zámeckém parku

10.12.2013
Želetice získaly bezúplatně pozemky v bývalém zámeckém parku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Znojmo (Územní pracoviště Brno), převedl bezúplatně obci Želetice u Znojma dva pozemky v tamním bývalém zámeckém parku.
Celková výměře parcel činila 10.166 m2. Jednalo se o pozemky, které jsou zapsané ve státním seznamu nemovitých kulturních památek Jihomoravského kraje. Obec Želetice získala tento nemovitý majetek bezúplatně z důvodu veřejného zájmu a hospodárnosti.