Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM převzal nelegálně zabranou budovu v Jeseniově ulici

09.12.2014
Praha 9. prosince 2014 – Policie ČR na výzvu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dnes přiměla skupinu osob k opuštění neoprávněně obsazeného objektu bývalého zdravotnického zařízení OÚNZ v Jeseniově ulici v Praze 3. Nezvaní návštěvníci vnikli do prostor budovy během posledního listopadového víkendu se záměrem zřídit zde nezávislé komunitní centrum.
„Do objektu vnikli tito lidé zcela svévolně a nezákonně. Postavení státu jako vlastníka je přitom na stejné úrovni jako kterékoliv jiné právnické nebo fyzické osoby. Nikdo by asi nebyl rád, kdyby se mu do jeho domu či chaty, se kterou má nějaké záměry a nemusí jí proto momentálně využívat, nastěhovali bez povolení cizí lidé s argumentem, že se o objekt údajně nestará, a že oni ho proto mohou zabrat a použít pro své účely,“ uvedl mluvčí ÚZSVM Robert Hurt.
 
Zástupci ÚZSVM vyzvali v pondělí 1. prosince jak ústně, tak i písemně tyto osoby, aby vyklidily objekt do středy 3. 12. 2014 do 12 hodin, což neučinily. Policie ČR poté provedla kontrolu budovy a přítomné opakovaně vyzvala, aby objekt opustili. Dnes po zákroku Policie ČR z budovy nuceně odešli a ta mohla být zajištěna proti dalšímu nepovolenému vniknutí.
 
Setrváním v nemovitosti bez právního důvodu došlo ze strany těchto osob k protiprávnímu užívání, čímž jsou porušována vlastnická práva státu. ÚZSVM trval na tom, aby tyto osoby objekt opustily, a využil všechny právní prostředky k hájení práv vlastníka a ochraně majetku před neoprávněnými zásahy. Tato povinnost pro ÚZSVM vyplývá z § 14 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
 
Objekt bývalého zdravotnického zařízení OÚNZ Praha 3 v Jeseniově ulici č. p. 786/60 převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v roce 2012 od nájemce firmy S.D.I, s.r.o. Informace, které se objevily v médiích v souvislosti s nelegálním obsazením objektu, že ÚZSVM již 5 let zanedbává povinnosti spojené se správou uvedeného objektu, se tedy nezakládají na pravdě. Nemovitost byla nabídnuta k možnému využití organizačním složkám státu. V současné době se dokončuje převod objektu na Generální inspekci bezpečnostních sborů. O převodu příslušnosti hospodařit s objektem jedná ÚZSVM s inspekcí již od června roku 2014 a uskuteční se pravděpodobně již počátkem příštího roku. Po převodu a plánované rekonstrukci objektu nebude inspekce muset platit nájem, který v současné době za stávající dislokaci hradí.
 
Nemovitost bohužel trpí zhruba od začátku léta roku 2012 činností vandalů, kteří ve zvýšené míře pronikali do objektu, a poškozovali jeho vybavení. ÚZSVM podnikl na zabezpečení budovy veškerá možná opatření a na ochraně budovy spolupracuje i s Policií ČR, která ji pravidelně kontroluje. Právě při jedné z kontrol byla odhalena i přítomnost skupiny osob, která dnes objekt musela opustit.
 
Iniciativa Klinika není právním subjektem, ale pouhým neformálním sdružením občanů. Nelze s ní proto uzavřít žádný právní vztah (např. smlouvu o nájmu). Tisková prohlášení osob označujících sebe sama za iniciativu Klinika ve smyslu, že ÚZSVM s nimi nechce jednat o možnosti pronájmu budovy, ať již dlouhodobém nebo krátkodobém, jsou tedy zcela bezpředmětná a zavádějící. ÚZSVM se v žádném případě nestaví proti existenci komunitních center napomáhajících k rozvoji občanské společnosti a sousedské pospolitosti. Odmítá však, aby tato zařízení vznikala protiprávně obsazováním budov v majetku České republiky.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace