Pondělí, 21. října 2019

Bytové družstvo koupilo od ÚZSVM pozemky ve Znojmě

22.12.2014
Bytové družstvo koupilo od ÚZSVM pozemky ve Znojmě
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Znojmo (Územní pracoviště Brno), prodal 5 pozemků o celkové výměře 5.950 m2 za více než 3,8 milionů korun stavebnímu bytovému družstvu Znojemčan.

​Jednalo se o pozemky pod budovami, které bytové družstvo užívá ke své činnosti  a dále o pozemky tvořící funkční celek s těmito nemovitými věcmi.

Pozemky se nachází v intravilánu města Znojma v blízkosti Louckého kláštera a Městské plovárny. Již od devadesátých let minulého století mělo stavební bytové družstvo tyto pozemky v trvalém užívání, od 1. 1. 2001 se změnilo na právo zákonné výpůjčky. Prodejem pozemků umožnil ÚZSVM vypořádání právního vztahu k užívanému majetku a současně i sjednocení vlastnictví pozemků a staveb.