Úterý, 19. listopadu 2019

Stanovisko ÚZSVM k situaci ohledně budovy v Jeseniově ulici v Praze

05.12.2014
Objekt bývalého zdravotnického zařízení OÚNZ Praha 3 v Jeseniově ulici č. p. 786/60 převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v roce 2012 od nájemce firmy S.D.I, s.r.o. Nemovitost byla poté nabídnuta k možnému využití organizačním složkám státu. V současné době se dokončuje převod objektu na Generální inspekci bezpečnostních sborů. Po převodu a plánované rekonstrukci objektu nebude muset inspekce platit nájem, který v současné době za stávající dislokaci hradí.
Do budovy nelegálně vniklo o tomto víkendu několik osob. Zástupci ÚZSVM vyzvali v pondělí 1. prosince jak ústně, tak i písemně tyto osoby, aby vyklidily objekt do středy 3. 12. 2014 do 12 hodin, což neučinily. Setrváním v nemovitosti bez právního důvodu dochází ze strany těchto osob k protiprávnímu užívání, čímž jsou porušována vlastnická práva státu. ÚZSVM trvá na tom, aby tyto osoby objekt opustily, a využije všechny právní prostředky k hájení práv vlastníka a k ochraně majetku před neoprávněnými zásahy.
 
Další informace k situaci ÚZSVM poskytne v případě, že nastanou nové skutečnosti.