Pondělí, 14. října 2019

Státu připadlo půl milionu korun z odúmrtě na Novojičínsku

12.12.2014
Finanční prostředky ve výši 491.614 korun, pocházející ze dvou odúmrtí, odvedlo do státního rozpočtu Odloučené pracoviště Nový Jičín.
Jednalo se o peníze uložené na vkladních knížkách dvou zemřelých, kteří neměli zákonné ani závětní dědice.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to v ust. § 1634 takto: „nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic“. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.