Úterý, 19. listopadu 2019

ÚZSVM zajistil zrušení duplicitního zápisu na katastru

31.12.2014
ÚZSVM zajistil zrušení duplicitního zápisu na katastru
ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), se podařilo dořešit další duplicitní zápis vlastnictví, který byl v katastru nemovitostí veden pro Českou republiku – Okresní úřad Benešov a fyzickou osobu. Jednalo se o pozemek v katastrálním území Nespeky o výměře 27 m2, druh a využití pozemku – zeleň.
Uvedená parcela vznikla z části původního pozemku, který v roce 1974 celý prodali jeho vlastníci fyzické osobě. Vzhledem k tomu, že kupní smlouva nebyla zapsána do tehdejší evidence nemovitostí, zůstali původní vlastníci v této evidenci uvedeni i nadále a v roce 1975 prodali část předmětného pozemku znovu, a to státu.
Chyby v zápisu vlastnictví zjistil v roce 2010 katastrální úřad v souvislosti s digitalizací katastrálního území Nespeky. ÚZSVM po již zemřelé osobě, na níž bylo zapsáno duplicitní vlastnictví, podal podnět k dodatečnému projednání dědictví a po ukončení dědického řízení byl duplicitní zápis vlastnictví v katastru nemovitostí zrušen.