Pondělí, 21. října 2019

Úřad zlikvidoval ložiska

16.12.2016
Frýdek-Místek (Frýdecko-místecký a třinecký deník) – Regionálnímu pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Frýdku-Místku připadlo 15 565 kusů padělků kovových ložisek, které propadly státu z trestné činnosti dle rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě. Ložiska musela být odborně zlikvidována, aby nedošlo k jejich zneužití. Kvůli specifickým technickým parametrům byla ložiska roztavena v ocelářské peci Třineckých železáren.
Jednateli frýdeckomístecké společnosti, která se zabývá koupí a prodejem ložisek, byl uložen mimo jiné trest propadnutí věci, a to 15 565 kusů ložisek s označením ZVL Slovakia, které byly soudem označeny za padělky. Ložiska o celkové hmotnosti 2,58 tuny nemohla být vrácena na trh, a bylo tedy nutné zabezpečit jejich transparentní likvidaci.
 
„Problém likvidace spočíval zejména ve dvou hlediscích. Jednak bylo třeba zajistit kontinuální dohled zaměstnanců ÚZSVM po celou dobu manipulace s ložisky, aby nemohlo dojít k jejich zcizení neoprávněnou osobou. Vzhledem k obsahu chromu a jiných příměsí v materiálu ložisek bylo také potřeba zabezpečit, aby výstupní surovina nebyla negativně ovlivněna poměrně vysokým množstvím příměsí,“ uvedl mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.
 
Po konzultaci s odbornou firmou, která je jedním z největších distributorů ložisek v tuzemsku, bylo přistoupeno k likvidaci ložisek v Třineckých železárnách. Velké ocelářské peci dokáží příměsi ložisek dostatečně „naředit“. Ložiska byla v minulých týdnech převezena z policejních skladů ve Frýdku-Místku do areálu Třineckých železáren a následně roztavena.