Průzkum trhu - administrativní komplex

ÚZSVM zveřejnil průzkum trhu ohledně možností řešení administrativního komplexu
Na území hlavního města Prahy stát platí za umístění státních zaměstnanců téměř půl miliardy korun ročně v nestátních budovách jen na nájemném. Kromě snížení nájmů je cílem i snížení roztříštěnosti, umístění státních institucí, odstranění zbytečných investic do energeticky náročných budov. Tato situace není řešitelná jinak než pořízením nových administrativních budov, nejlépe souboru budov v jedné lokalitě jako administrativní komplex.
Zvažovaná výstavba administrativního komplexu vychází také z Programového prohlášení vlády České republiky, ve kterém si vláda stanovila připravit efektivní
a hospodárné řešení rozmístění státních zaměstnanců.
Z tohoto důvodu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále též „ÚZSVM“) provádí předběžný informativní průzkum trhu. Ten by měl sloužit k získání vstupní informace, zda na území hlavního města Prahy existují reálné alternativy k záměru výstavby administrativního komplexu v lokalitě u stanice metra Letňany.
Předběžný průzkum trhu, jehož výsledky slouží pro potřeby ÚZSVM, je běžný krok pro získání potřebných informací, které ÚZSVM vyhodnotí pro další postup. V minulosti byl použitý například Nejvyšším kontrolním úřadem při hledání vhodné administrativní budovy pro jeho nové sídlo.