Původní majetek hraběte Deyma bude sloužit potřebám SPÚ

20.07.2021 - Nový Jičín

ÚZSVM v Novém Jičíně převedl Státnímu pozemkovému úřadu devět zemědělských pozemků v katastrálním území Starý Jičín o celkové výměře téměř půl hektaru a v hodnotě 41 900 korun.

Původně byly tyto pozemky majetkem hraběte Deyma, svobodného pána ze Stříteže, a následně pro jeho pět dcer. Vzhledem k tomu, že podle rozhodnutí ministerstva zemědělství z roku 1947 se pozemky staly předmětem revize první pozemkové reformy, byly přiděleny Veřejnému statku Starý Jičín. V roce 1981 pak došlo k jejich zápisu v evidenci nemovitostí ve prospěch Místního národního výboru Starý Jičín. Po tomto neexistujícím subjektu přešly pozemky do vlastnictví státu a příslušným hospodařit se stal podle zákona ÚZSVM

 

Jelikož měly pozemky zemědělský charakter, byly převedeny Státnímu pozemkovému úřadu, který je využije pro vytvoření rezervy státní půdy a pozemkové úpravy.

Přílohy: 822 1.jpg 822 2.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.