Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Další lži Jaromíra Soukupa

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se opět důrazně ohrazuje proti lživým tvrzením Jaromíra Soukupa.
Tvrzení Jaromíra Soukupa:
„Tak přesto všechno pořád stát neví přesně, co mu patří“.
Reakce ÚZSVM:
Není pravda, v roce 2015 ÚZSVM zpracoval analýzu veškerých nemovitostí zapsaných na státní instituce, tzv. Mapu majetku státu. Každého půl roku pak provádí aktualizaci. Stát tak ví, jaké nemovitosti mu patří.
 
Tvrzení Jaromíra Soukupa:
„Tak a teď se přepnu na onu slavnou Soukupovo agenturu na opravování omylů, protože to, co paní Arajmu ve skutečnosti chtěla říct, je tohle to, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo prodat téměř 60 % nemovitostí, který jako nikomu nepatřily, třeba tu zbyly jako pozůstatky státních firem, který zkrachovaly a nedokázali jsme dopátrat právního nástupce těch firem, nebo připadly státu v rámci dědického řízení jako takzvaná odúmrť, když není žádný dědic.“
Reakce ÚZSVM:
Není pravda, ÚZSVM dokázal do poloviny roku 2019 snížit počet nemovitostí zapsaných na nedohledané a zaniklé státní subjekty o 68 % (tj. o 6 242 nemovitostí). Zároveň se podařilo snížit počet nedohledaných a zaniklých subjektů o téměř 59 % (tj. o 756 subjektů). Jedná se pouze o nemovitosti zapsané na nedohledané nebo zaniklé státní instituce a není pravda, že by byly všechny prodány. Část z nich využívají státní instituce (jako ŘSD, SŽDC, SPÚ apod.), část byla převedena zdarma na obce či kraje. Není pravda, že jde o nemovitosti z odúmrtí, ty s touto problematikou nemají nic společného.
 
Tvrzení Jaromíra Soukupa:
„Nepamatujete? Tak to je škoda, protože tahle ta vypečená instituce si nechala udělat jeden počítačový program, kde jsou uložené všechny nemovitosti státu a vlastně vůbec všechno, co mu patří.“
Reakce ÚZSVM:
Není pravda, Centrální registr administrativních budov  (CRAB) nikdy neměl obsahovat a ani neobsahuje všechny nemovitosti státu. Jak už by samotný název mohl napovědět, registr obsahuje údaje o administrativních budovách, nikoliv například o hradech a zámcích nebo nemocnicích.
 
Tvrzení Jaromíra Soukupa:
„Problém je pouze v tom, že ho ministerstva a státní instituce tak nějak jako nepoužívají.“
Reakce ÚZSVM:
Není pravda, organizační složky státu CRAB používají, protože jim to ukládá zákon a další předpisy. Problém je v částečné chybovosti dat vkládaných jednotlivými institucemi. Ovšem přímo ze zákona je odpovědností státních institucí vkládat data správná a úplná.
 
Tvrzení Jaromíra Soukupa:
„A taky v tom, že ten program moc nefunguje, no, nic stane se, že jo.“
Reakce ÚZSVM:
Není pravda, CRAB po technické stránce funguje zcela bez problémů.
 
Tvrzení Jaromíra Soukupa:
„Ale když jsem se tomu programu, a on se jmenuje KRAB, ten program se jmenuje KRAB, když jsem se tomu věnoval před rokem, tak jsem vám říkal, že tenhle ten KRAB, ten systém na tu evidenci toho majetku stál daňový poplatníky, poslouchejte, miliardu korun, jo, miliardu korun, stálo to vyvinout a pořídit ten program miliardu.“
Reakce ÚZSVM:
Není pravda, celý projekt CRAB včetně souvisejících subprojektů (například: atestace, bezpečnostní oponent, atd.) stál 254 milionů korun. Servis a provoz za 7 let od roku 2012 do 7. 8. 2019 stál 453 milionů Kč. Celkem tedy vybudování a 7 let servisu stálo 707 mil. Kč. Jak už ÚZSVM mnohokrát zdůrazňoval, jedná se o dědictví minulých vedení a současná generální ředitelka pokládá i tyto částky za přemrštěné. Proto jednak dojednala i přes pevně uzavřenou smlouvu slevu ve výši 16 % ročně a dále zadala přesoutěžení v otevřeném zadávacím řízení, aby se ÚZSVM zbavil letité závislosti na jednom dodavateli. Podrobnosti zde.  
 
Tvrzení Jaromíra Soukupa:
„Mělo tam bejt úplně všecko, co stát, co státu patří, aby tam byla jako centrální evidence, rozumíte, za miliardu.“
Reakce ÚZSVM:
Není pravda, v CRAB nikdy nemělo být vše, co stát vlastní a CRAB nestál miliardu.
 
Tvrzení Jaromíra Soukupa:
„No jo, ale tak jsem říkal před rokem. Mezitím to stálo další miliardu. Takže dohromady už to stálo 2 miliardy, ten program počítačovej, 2 miliardy zaplatil stát za takovou jako velkou knihu majetku, jako velikánskou knihu evidence majetku, 2 miliardy.“
Reakce ÚZSVM:
Není pravda, roční platba za servis a provoz CRAB je zhruba 63 milionů korun, v žádném případě ne miliarda korun.
 
Dřívější reakce na nepravdivá tvrzení Jaromíra Soukupa naleznete zde: