Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Reakce na další lživé informace společnosti Kverulant

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se znovu důrazně ohrazuje proti opakovanému uvádění nepravdivých, zavádějících a lživých tvrzení ze strany společnosti Kverulant ohledně IT systémů, tentokrát v Literárních novinách.
Na provizorní zajištění služeb Centrálního registru administrativních budov (CRAB) bylo vypsáno transparentní otevřené výběrové řízení. V rámci něj byly podány tři nabídky, ÚZSVM rozhodl o výběru té nejvýhodnější pro stát a smlouva již byla podepsána. Zatímco v současnosti ÚZSVM platí 63,2 milionu korun ročně (na základě smluv uzavřených předchozími vedeními ÚZSVM), podle nové smlouvy to bude 7,4 milionu korun ročně. Úspora tak bude téměř 90 %. O nesmyslnosti argumentace společnosti Kverulant svědčí i to, že údajný jasný a předem domluvený vítěz vůbec nabídku nepodal.
 
Reakci na další nepravdivá i lživá tvrzení společnosti Kverulant ÚZSVM zveřejnil například zde: https://www.uzsvm.cz/reakce-na-nepresnosti-2264-0-85/uzsvm-k-dalsim-nepravdivym-informacim-spolecnosti-kverulant-136872/