Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Reakce na nepřesné informace Seznam Zpráv ohledně pozemků v Letňanech

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) je o skutečnostech uvedených v článku Seznam Zpráv informován a aktivně danou situaci řeší.
Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky, které jsou strategické z hlediska majetkových zájmů státu, považuje ÚZSVM jejich zařazení do rezervy státních pozemků podle zákona o Státním pozemkovém úřadu za zcela logické a důvodné. V této věci již proběhla jednání jak s Ministerstvem financí, tak Ministerstvem dopravy a Státním pozemkovým úřadem. Většina zažalovaných pozemků je již v současné době dotčena stavbou pozemní komunikace, tedy veřejně prospěšnou stavbou. Podle vyjádření Státního pozemkového úřadu jsou ze zákona takové pozemky nevydatelné.
 
Nejedná se o žádný „podraz“ na restituenty. Nejde o pozemky, které byly restituentům zabaveny. Naopak restituenti si je ryze účelově sami vybrali kvůli jejich lukrativnosti a soudí se o jejich vydání se státem.
 
Pokud by se na těchto pozemcích nestavělo a byly by využity pouze pozemky ve vlastnictví hl.m. Prahy, i tak by šlo o areál s největší kapacitou v souladu s územní plánem (pokles kapacity o 11%).