Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Reakce na nepřesné informace Seznam Zpráv ohledně využívání pozemků

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových uvádí na pravou míru nepřesné informace v článku Seznam Zpráv.
Nejedná se o žádný výsledek kontroly zahájené bývalým náměstkem ministra financí. Požadování úhrady za bezesmluvní užívání nemovitostí je standardní činností ÚZSVM, kterou běžně provádí již mnoho let. Činí tak ve stovkách a tisících případů ročně, přičemž se nemusí jednat o protiprávní stav. ÚZSVM například požaduje úhradu za bezesmluvní užívání v případech, kdy často i z objektivního důvodu nebyla uzavřena standardní nájemní smlouva. Nejedná se také o žádnou pokutu, jak zaznělo ve vysílání TV Seznam. Nemovitosti ÚZSVM získal standardně v rámci dědického řízení jako tzv. odúmrť (případ, kdy není závětní ani zákonný dědic).
 
Co se týče nedostatečně identifikovaných vlastníků, tak v katastru nemovitostí bylo k 1. srpnu 2019 evidováno celkem 390 069 položek, které neměly dostatečně identifikovaného nebo neznámého vlastníka. Jeden vlastník může vlastnit několik různých nemovitostí a jednu nemovitost může spoluvlastnit více vlastníků. Reálně se tak jedná o 184 945 nemovitostí, z toho je 179 267 pozemků a 5 678 staveb.
ÚZSVM do konce září roku 2019 zahájil šetření u 61 259 položek zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky, z toho již prošetřil 30 453 nemovitostí. Oproti konci roku 2014 jde o nárůst o 597 %. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení (59 % případů).  
Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem, a tento majetek přejde na stát. Tedy teprve poté se nemovitosti stanou vlastnictvím státu (ÚZSVM) a ten s nimi bude moci hospodařit.