Středa, 27. května 2020

Reakce na nepřesnosti na webu Seznam Zprávy

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) reaguje na nepřesné informace v článku na webu Seznam Zprávy a zveřejňuje zaslané odpovědi na dotazy novináře.
1. Co bude po datu ukončení smlouvy? Nehrozí, že ISMS nebude mít kdo provozovat? Jaké řešení připravujete?
Předně je třeba uvést, že ÚZSVM nemá od roku 2011 smluvní vztah s IBM, ale se Státní pokladnou Centrem sdílených služeb (SP CSS, tehdy se Státní tiskárnou cenin). ÚZSVM vynakládá maximální úsilí, aby Smlouva na služby bezpečného datového centra pro provoz, poskytování podpory a rozvoje ISMS, která byla uzavřena dne 30. 6. 2011 mezi Státní tiskárnou cenin, resp. SP CSS, a ÚZSVM, byla řádně ukončena, nedošlo k její prolongaci a byl nasazen nový informační systém.
ÚZSVM se rovněž připravuje na řešení přechodného období po ukončení Smlouvy a nasazením nového informačního systému v případě, že nedojde k implementaci nového informačního systému. I toto přechodné období by mělo být transparentně vysoutěženo. V obou případech ÚZSVM připravuje transparentní otevřené zadávací řízení.
 
2. Proč neběží soutěž na nového dodavatele? Co bránilo vypsat ji s dostatečným předstihem?
Dne 26. 9. 2017 uzavřel ÚZSVM se SP CSS Smlouvu na zajištění Studie řešení ISMS po roce 2019. Předmětem plnění je dodat Studii možných variant řešení ISMS po roce 2019, vyhodnocení jednotlivých variant vzešlých ze Studie a zpracovat zadávací dokumentaci k vybrané variantě. Požadavkem na nový informační systém bylo, aby systém byl v majetku ÚZSVM, tedy vyloučení vzniku závislosti na jednom dodavateli při provozu, rozvoji a podpoře a samozřejmě zajištění vysoké kvality služeb. Pochybením na straně SP CSS nebyla smlouva zveřejněna v registru smluv, přestože se k tomu ve smlouvě SP CSS výslovně zavázala, a tak tato smlouva nenabyla účinnosti. Obsahově identická smlouva proto byla mezi ÚZSVM a SP CSS uzavřena dne 9. 2. 2018. Znění Studie, s doporučením varianty řešení ISMS po roce 2019, obdržel ÚZSVM až dne 18. 4. 2018 a ÚZSVM bezodkladně variantu doporučenou Studií schválil. Studii naleznete zde: https://www.uzsvm.cz/aktuality-1325-0-85/uzsvm-zverejnil-finalni-studii-moznych-reseni-informacniho-systemu-majetku-statu-133332/
 
Dalším krokem mělo být dodání zadávací dokumentace na nový informační systém. I přes opakované urgence ze strany ÚZSVM nebyla kompletní zadávací dokumentace ve stavu, který umožní bezodkladné vypsaní veřejné zakázky, k dnešnímu dni dodána. Věříme, že k tomu dojde v nejbližší době.
 
3. S jakým návrhem řešení situace po roce 2019 přišlo IBM? Co požaduje? Co nabízí?
Společnost IBM navrhla řešení, u něhož ÚZSVM vyhodnotil existenci vysokého rizika porušení základních zásad uvedených v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Z toho důvodu na toto řešení ÚZSVM nehodlá přistoupit.  
 
4. Jaké vlastně ÚZSVM cítí postavení ve vztahu k IBM? Není to tak, že dodavatele má vlastně v tuto chvíli navrch (vzhledem k tomu, že systém fakticky vlastní)? Není to vendor lock-in?
ÚZSVM není ve smluvním vztahu se společností IBM. Dne 30. 6. 2011 byla uzavřena mezi Státní tiskárnou cenin, s. p., resp. SP CSS a ÚZSVM Smlouva na služby bezpečného datového centra pro provoz, poskytování podpory a rozvoje ISMS, a to na dobu určitou do 31. 12. 2019. SP CSS tedy přibližně od poloviny roku 2011 (tehdy ještě STC) pro ÚZSVM kompletně zabezpečuje provoz, podporu a rozvoj ISMS, a to v rámci tzv. in-house spolupráce. Ovšem je nám známo, že ISMS je bohužel od svého vzniku vinou tehdejších vedení ÚZSVM pod technickým i smluvním vendor lock-in.
 
5. Kolik stát zaplatil IBM za provozování systému od roku 2006? Podle mých propočtů by se částka měla blížit třem miliardám - je to správné číslo?
ÚZSVM uhradil za vybudování, rozvoj, provoz a údržbu systému od roku 2004 do konce roku 2018 přibližně 2,175 mld. Kč. Do poloviny roku 2011 bylo hrazeno IBM, od poloviny roku 2011 pak SP CSS. Generální ředitelka Kateřina Arajmu po svém nástupu do funkce považovala celkovou uhrazenou částku i roční částky za provoz a údržbu za výrazně přemrštěné a proto vyjednávala s IBM poskytnutí slevy. Nicméně dodavatel argumentoval právě do roku 2019 uzavřenou platnou smlouvou. Nakonec se po mimořádně náročných vyjednáváních podařilo dosáhnout slevy, tedy na rozdíl od předchozích generálních ředitelů, včetně pověřených. Celková úspora za ISMS činí cca 26 mil. Kč ročně, do roku 2019 tak dochází k úspoře přes 86 mil. Kč. Věříme, že se pomocí transparentní otevřeného zadávacího řízení podaří dosáhnout výrazně nižších cen.  
 
Krom toho generální ředitelka rozhodla o zastavení jakýchkoliv výdajů do rozvoje systému, mj. z důvodu existence vendor lock-in. V letech 2017 a 2018 tak do rozvoje systémů nešla ani koruna, v roce 2016 pouze nezbytné prostředky v souvislosti se zásadní novelou zákona o majetku státu. Pro srovnání – v roce 2014, kdy byli ve vedení ÚZSVM postupně Miloslav Vaněk, Ondřej Závodský a František Dittrich, bylo pouze na rozvoj ISMS utraceno téměř 157 milionů korun, další prostředky samozřejmě na provoz a údržbu.
 
6. Může stát - teoreticky, pokud by včas nezačal fungovat nový systém, ani nedošlo k dohodě s IBM - fungovat bez ISMS?
ISMS je informačním systémem ÚZSVM, nikoliv státu. ÚZSVM činí všechny kroky k tomu, aby měl k dispozici transparentně vysoutěžený informační systém i po skončení smlouvy s SP CSS.