Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Reakce ÚZSVM na prohlášení k administrativnímu komplexu

ÚZSVM zásadně odmítá vyjádření primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba, v němž opakovaně kritizuje úřad za neposkytnutí dostatečných informací a celkově zpochybňuje záměr výstavby administrativního komplexu v Letňanech.
ÚZSVM naopak postupuje přesně tak, jak bylo dohodnuto na lednových jednáních. Zveřejněný seznam nemovitostí navržených k prodeji nebo otevření veřejnosti potvrzuje, že ÚZSVM původnímu požadavku primátora vyhověl. Seznam obsahuje 32 budov a jeden areál pozemků navržených k prodeji. Toto číslo sdělila generální ředitelka ÚZSVM na tiskové konferenci 30. ledna. Dále seznam obsahuje nemovitosti navržené k otevření široké veřejnosti.
 
V souvislosti s administrativním komplexem vytipoval ÚZSVM instituce, které navrhuje přestěhovat do administrativního komplexu v Letňanech nebo do některých z uvolněných budov. O nich rovněž mluvila generální ředitelka ÚZSVM v lednu na tiskové konferenci.  Státní budovy, které ÚZSVM neplánuje prodat či otevřít veřejnosti, rozhodně nezůstanou prázdné. Do nich se přestěhují některé státní instituce, které aktuálně sídlí v budovách patřících soukromým subjektům, kterým platí drahý nájem. Tímto krokem tak chce ÚZSVM zastavit zbytečné plýtvání prostředky daňových poplatníků a zároveň i vyřešit roztříštěnost některých státních institucí sídlících na několika adresách.
 
Vzhledem k tomu, že primátor neustále prostřednictvím médií klade nové překážky, požádala ho generální ředitelka ÚZSVM v dopise ze 14. února o zaslání jednoznačně vymezených požadavků.
 
Rádi bychom zopakovali, že generální ředitelka ÚZSVM již na lednových jednáních zástupcům magistrátu představila jasný záměr na vybudování administrativního komplexu, který rozhodně nebude „monotematickou čtvrtí“.  Naopak záměr počítá i s výstavbou ubytovací části, dětských skupin, stravovacího zázemí, konferenční části či archivů. Generální ředitelka rovněž vyvrátila obavy zástupců magistrátu, že by v důsledku prodeje nemovitostí mohlo vzniknout v centru Prahy „turistické ghetto“.