Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Upřesnění k článku HN

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových upřesňuje informace k článku Hospodářských novin ohledně systému CRAB.
ÚZSVM nemá žádnou smlouvu se společností IBM, ale se Státní pokladnou Centrem sdílených služeb, s.p., které rovněž za systém CRAB platí.  Dále není pravdivé, že „ÚZSVM nehledá nového dodavatele, ale někoho, kdo zajistí přechod na nový systém od dodavatele“. ÚZSVM vyhlásil v červenci tohoto roku dvě transparentní otevřená výběrová řízení na zajištění funkcionalit Informačního systému majetku státu a rovněž systému CRAB. Účelem zadávacích řízení je uzavření smluv, které zajistí poskytování služeb softwarového řešení k zajištění softwarové podpory pro agendu ÚZSVM ze strany nově vybraných dodavatelů. Tato softwarová řešení mají provizorně nahradit stávající ISMS, a to do doby, než bude nasazen nový informační systém ve vlastnictví ÚZSVM. Provizorní řešení musí plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům ÚZSVM, přičemž primárním cílem je dočasné užívání plně funkčního informačního systému pro efektivní, hospodárné a účelné plnění zákonných a smluvních povinností ÚZSVM.

Další informace a reakce na nepřesnosti jsou k nalezení např. na těchto odkazech:​

https://www.uzsvm.cz/reakce-na-nepresnosti-2264-0-85/uzsvm-k-dalsim-nepravdivym-informacim-spolecnosti-kverulant-136872/

https://www.uzsvm.cz/reakce-na-nepresnosti-2264-0-85/reakce-na-nepresnosti-na-webu-seznam-zpravy-137012/

https://www.uzsvm.cz/prosinec-1666-0-85/crab-soucasne-vedeni-uzsvm-vyrazne-zlevnilo-a-zadalo-presoutezeni-v-otevrenem-za-128601/​​​