Čtvrtek, 21. listopadu 2019

ÚZSVM k dalším nepravdivým informacím společnosti Kverulant

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se znovu důrazně ohrazuje proti opakovanému uvádění nepravdivých, zavádějících a lživých tvrzení ze strany společnosti Kverulant ohledně IT systémů.
Především je nutné znovu zdůraznit, že ÚZSVM žádnou smlouvu se společností IBM nemá. ÚZSVM má smlouvu se státním podnikem Státní pokladna Centrum sdílených služeb.
 
ÚZSVM 15. července 2019 vyhlásil dvě transparentní otevřená výběrová řízení na poskytování IT služeb po přechodnou dobu do nasazení zcela nového informačního systému. Tedy v tomto případě nepožaduje vytvořit nový systém, to bude předmětem připravované transparentní otevřené veřejné zakázky. ÚZSVM tak činí kroky k odstranění dědictví minulých vedení, tedy odstranění smluvní i technické závislosti na jednom dodavateli. Současně ÚZSVM očekává i výrazné zlevnění systému. K cenám v otevřených veřejných zakázkách je třeba zdůraznit, že v zadávací dokumentaci zcela záměrně předpokládaná hodnota není, aby byly soutěžící společnosti motivovány nabídnout cenu co nejnižší.
 
Již od května 2019 probíhaly v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek předběžné tržní konzultace, přičemž informace byly zveřejněny na internetu, účastnit se mohl kdokoli a kromě toho ÚZSVM aktivně oslovil 62 IT společností. Z průzkumu vyplynulo, že na trhu existuje více společností, které jsou schopné požadovanou službu dodat. Krom toho ÚZSVM již 6. 6. 2019 zveřejnil předběžné oznámení o zakázce s tím, že následně nevyužil zákonné možnosti zkrátit lhůtu pro podání nabídek na 15 dní, naopak byla stanovena na 30 dní. Informace o tom, že by ÚZSVM zkrátil lhůtu pro podání nabídek, je tak zcela zavádějící. Samotné otevřené veřejné zakázky byly v souladu se zákonem a usnesením vlády zveřejněny na profilu zadavatele, nadto o nich ÚZSVM informoval i na svém webu. Informace společnosti Kverulant o tom, že by snad ÚZSVM „v tichosti zorganizoval fingované výběrové řízení“, je tak zcela lživá.
 
Společnost Kverulant se rovněž pozastavuje nad tím, že počet evidovaných budov v CRAB klesl. Je přitom veřejně známou informací, že v roce 2016 tehdejší ministr vnitra rozhodl o vynětí téměř tisíce budov z CRAB z „bezpečnostních“ důvodů, totéž rozhodnutí učinil i tehdejší ministr obrany. Dále evidovaných budov ubývá v důsledku jejich nepotřebnosti a následného prodeje.
 
Údajně podané stížnosti a trestní oznámení ÚZSVM k dispozici nemá. Pokud společnost tvrdí, že jejich podání byla marná, lze důvodně předpokládat, že tak bylo z důvodu, že obsahovala snadno ověřitelně smyšlené, nepravdivé a lživé informace.
 
V dalším textu již společnost Kverulant jen „zrecyklovala“ řadu nepravdivých informací, na které již ÚZSVM v minulosti reagoval. Namátkou zcela lživou informaci o tom, že by CRAB stál 1,6 miliardy, velká část společností zveřejněných údajů se přitom systému CRAB vůbec netýká.
 
Dřívější reakce ÚZSVM na nepravdivá a lživá tvrzení společnosti Kverulant jsou zde:
 
 
 
Reakce na zjištění NKÚ, obsahující i celou řadu dalších informací, je zde:
 
https://www.uzsvm.cz/prosinec-1666-0-85/crab-soucasne-vedeni-uzsvm-vyrazne-zlevnilo-a-zadalo-presoutezeni-v-otevrenem-za-128601/