Čtvrtek, 21. listopadu 2019

ÚZSVM k nepravdivým informacím Seznam Zpráv ohledně IT

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se ohrazuje proti nepravdivým, zavádějícím a nesmyslným informacím v článku Seznam Zpráv.
Informační systém majetku státu (ISMS) opravdu neobsahuje, jak se mylně autor článku domnívá, data o veškerém majetku patřícím státu. Systém obsahuje pouze informace o nemovitostech v příslušnosti hospodařit ÚZSVM, což není ani 8 % nemovitostí státu. Takový systém, jaký popisuje pan redaktor Blažek, ÚZSVM nikdy neměl a nemá. Ostatně na osobní schůzce s panem Blažkem se mu ÚZSVM pokusil funkcionality IT systému vysvětlit a předvést.
 
ÚZSVM od roku 2011 nemá žádnou smlouvu se společností IBM. Smlouvu má se státním podnikem Státní pokladna Centrum sdílených služeb (SP CSS). Je pravda, že generální ředitelka ÚZSVM je ve funkci od roku 2015 a je doložitelné, že již v roce 2015 zadala SP CSS připravit exit plán, jak se zbavit smluvní i technické závislosti na jednom dodavateli, která je důsledkem smluv uzavřených předchozím vedením. Bohužel ÚZSVM obdržel, nikoliv svou vinou, zadávací dokumentaci k vypsání veřejné zakázky až v polovině roku 2019.
 
V současné době je už otevřená transparentní veřejná zakázka na dodávku nového informačního systému vyhlášena. Vzhledem k tomu, že stávající smlouva se SP CSS končí ke konci roku 2019, ÚZSVM 15. července 2019 vyhlásil dvě transparentní otevřená výběrová řízení na poskytování IT služeb po přechodnou dobu do nasazení zcela nového informačního systému ve vlastnictví státu. Již od května 2019 probíhaly v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek předběžné tržní konzultace, přičemž informace byly zveřejněny na internetu, účastnit se mohl kdokoli a kromě toho ÚZSVM aktivně oslovil 62 IT společností. Z průzkumu vyplynulo, že na trhu existuje více společností, které jsou schopné požadovanou službu dodat. Krom toho ÚZSVM již 6. 6. 2019 zveřejnil předběžné oznámení o zakázce. Samotné otevřené veřejné zakázky byly v souladu se zákonem a usnesením vlády zveřejněny na profilu zadavatele, nadto o nich ÚZSVM informoval i na svém webu. Informace v médiích o tom, že by snad ÚZSVM „v tichosti zorganizoval výběrové řízení“, je tak zcela lživá.
 
Pokud jde o transparentní otevřené řízení k veřejné zakázce na provizorní zajištění služeb informačního systému majetku státu, tak toto zadávací řízení dosud nebylo ukončeno, tudíž není možné sdělovat detailní informace. ÚZSVM obdržel nabídky více účastníků, jedním z nich však byly uplatněny opravné prostředky, které v současné době představují překážku pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. Z toho důvodu ÚZSVM v současné době situaci intenzivně řeší. ÚZSVM tak činí kroky k odstranění dědictví minulých vedení, tedy odstranění smluvní i technické závislosti na jednom dodavateli. Současně ÚZSVM očekává i výrazné zlevnění systému.
 
Informace, že by ÚZSVM chtěl zakázku zadat bez soutěže předem vybrané firmě za 270 milionů korun a poté, co se Seznam začal ptát na podrobnosti, že od záměru ustoupil, je naprostá lež. Mělo by být pochopitelné, že v průběhu zadávacích řízení ze zákona není možné veřejně poskytovat informace o neukončených řízeních.
 
ÚZSVM rovněž odmítá neinformované vyjádření Vojtěcha Razimy ze spolku Kverulant, na jehož lživé informace musel ÚZSVM opakovaně reagovat (například zde).
 
Co se týče druhé transparentní zakázky na zajištění služeb Centrálního registru administrativních budov (CRAB), zde již byla smlouva uzavřena. V rámci transparentní otevřené veřejné zakázky byly podány tři nabídky, ÚZSVM rozhodl o výběru té nejvýhodnější pro stát a smlouva již byla podepsána. Zatímco v současnosti ÚZSVM platí 63,2 milionu korun ročně (na základě smluv uzavřených předchozími vedeními ÚZSVM), podle nové smlouvy to bude 7,4 milionu korun ročně. Úspora tak bude téměř 90 %. Uzavřená smlouva je důkazem správnosti postupu ÚZSVM během letošního roku.