Čtvrtek, 21. listopadu 2019

ÚZSVM k zavádějícím tvrzením ohledně administrativního komplexu v Praze

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se znovu důrazně ohrazuje proti opakovanému uvádění zavádějících tvrzení ve věci zvažované výstavby administrativního komplexu v Praze.

V reportážích a článcích prezentovaný nákres řešení lokality v okolí konečné stanice trasy metra C – Letňany není návrhem ÚZSVM či státu, ale jeho autorem je Magistrát hlavního města Prahy, přičemž tento nákres umisťuje administrativní komplex na plochu, kde výstavbu neumožňuje územní plán, pod níž vede plynovod a tudíž je dotčena ochranným pásmem, je i ve vlastnictví soukromých subjektů. Tento nákres rovněž předpokládá nákladné přeložení ulice Beladova včetně všech sítí.

V případě výstavby administrativního komplexu v Letňanech též nepůjde o monotematickou čtvrť, jak je někdy zmiňováno, ale náš záměr počítá i s výstavbou například ubytovací části, dětských skupin, stravovacího zázemí, či konferenčních prostor. Bez ohledu na záměr administrativního komplexu se v oblasti Letňan a okolí v současnosti plánuje bytová výstavba pro několik desítek tisíc lidí.  V takové situaci je vyjádření pana primátora o výstavbě bytů na městských pozemcích v Letňanech v rozporu jednak s územním plánem, který čistě bytovou výstavbu nepřipouští, ale rovněž v rozporu s přáním obyvatel Letňan, kteří naopak v místní anketě jako jednu z deseti priorit požadovali pracovní příležitosti v místě bydliště, což by administrativní komplex splňoval.

Dřívější reakce ÚZSVM na nepravdivá tvrzení jsou zde: